Lokaliteter: Rogn camping: 12.05.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn camping (Vang, Innlandet)
Dato:12.05.2021
Registrert:17.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha asperella
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Skremt opp frå vedstabel.
© Nils Rogn (12.05.2021)