Lokaliteter: Blåfjellet: 17.05.2021

Rapportør:Sveinung Sigbjørnsen
Observatører:Sveinung Sigbjørnsen
Lokalitet:Blåfjellet (Vaksdal, Vestland)
Dato:17.05.2021
Registrert:18.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær, sol, 16 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anarta melanopa (Svartflekkheifly)
Antall:5
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (17.05.2021)