Lokaliteter: Linnakåsa: 14.05.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Linnakåsa (Bamble, Vestfold og Telemark)
Dato:14.05.2021
Registrert:20.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Lysfelle og håving.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Biston strataria (Eikelurvemåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia indigata (Furudvergmåler)
Antall:1
Kommentar:Hann. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (14.05.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta torva (Grå ospetannspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lobophora halterata (Ospetungemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Selenia tetralunaria (Praktmånemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris cristana (Slåpetornflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen