Lokaliteter: Vestre Sandøya: 16.08.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya (Tvedestrand, Agder)
Dato:16.08.2020
Registrert:26.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, varmt

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata megera (Sørringvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (16.08.2020)