Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 18.08.2020

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:18.08.2020
Registrert:26.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Jeg tror det er bringebærteglfly

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia rubi (Bringebærteglfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Funnet innendørs
© Lucy Birgitte Liahjell (18.08.2020)