Lokaliteter: Kalstø: 30.05.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Kalstø (Karmøy, Rogaland)
Dato:30.05.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Håving dag

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pammene rhediella (Fruktsolvikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På rogn
© Leiv Tommas Haugen (30.05.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Capua vulgana (Skogbåndvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix forsterella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix simpliciella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (30.05.2021)