Lokaliteter: Blussuvoll (Tyholt/Berg): 03.06.2021

Rapportør:Peter Forseth
Observatører:Peter Forseth
Lokalitet:Blussuvoll (Tyholt/Berg) (Trondheim, Trøndelag)
Dato:03.06.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Nattetemp. 17 grader , skyfritt og skiftende bris .
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:mørkt eksemplar.