Lokaliteter: Rogn, Hagane: 02.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:02.06.2021
Registrert:03.06.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klarver.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Euspilapteryx auroguttella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (02.06.2021)