Lokaliteter: Fossbrenna: 05.06.2021

Rapportør:Ruth Altin
Observatører:Ruth Altin
Lokalitet:Fossbrenna (Namsos, Trøndelag)
Dato:05.06.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Antall:3
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen