Lokaliteter: Solnørdalen: 15.05.2021

Rapportør:Nina Elisabeth Bøe
Observatører:Nina Elisabeth Bøe
Lokalitet:Solnørdalen (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:15.05.2021
Registrert:05.06.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Observert / fotografert av Wenche Pettersen Mo
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Nina Elisabeth Bøe (15.05.2021)