Lokaliteter: Forus nordvest: 07.06.2021

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Forus nordvest (Stavanger, Rogaland)
Dato:07.06.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, lite vind.
Kommentar til metode:Slaghåving
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita compositella (Kløverfrøvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (07.06.2021)