Lokaliteter: Fillingsnes: 08.07.2021

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Fillingsnes (Frøya, Trøndelag)
Stasjon:Doretstua
Dato:08.07.2021
Registrert:09.07.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:2
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:5
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia pallida (Blek mosemott)
Antall:3
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:20
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:3
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata maera (Klipperingvinge)
Antall:10
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hepialus humuli (Spøkelsesroteter)
Antall:3
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:15
Voksestadium:Voksen