Lokaliteter: Lommedalen: 16.07.2018

Rapportør:Torunn Berge
Observatører:Torunn Berge
Lokalitet:Lommedalen (Bærum, Viken)
Dato:16.07.2018
Registrert:12.07.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Art:Argynnis adippe (Adippeperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Torunn Berge (16.07.2018)