Lokaliteter: Gjennestadmyra Øst: 15.07.2021

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Gjennestadmyra Øst (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:15.07.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lett vind 3m/s fra S, klar himmel-sol, +28gr C
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Brenthis ino (Engperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphantopus hyperantus (Gullringvinge)
Antall:2
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:8
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:3
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen