Lokaliteter: Sandanger: 13.07.2021

Rapportør:Nina Elisabeth Bøe
Observatører:Nina Elisabeth Bøe
Lokalitet:Sandanger (Sande, Møre og Romsdal)
Dato:13.07.2021
Registrert:16.07.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Nina Elisabeth Bøe (13.07.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen

Andre bilder

© Nina Elisabeth Bøe (13.07.2021)