Lokaliteter: Sørkedalen 914: 21.07.2021

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:21.07.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Oppholdsvær
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lymantria monacha (Barskognonne)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (21.07.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Arctia caja (Brun bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zeuzera pyrina (Greindreper)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (21.07.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra perflua (Tofarget pyramidefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (21.07.2021)