Lokaliteter: Hjerkinn: 30.06.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Hjerkinn (Dovre, Innlandet)
Dato:30.06.2021
Registrert:21.07.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving dag og kveld.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris bipunctana (Båndprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia alpina (Myrmosemott)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen
Kommentar:3 innsamlet for genital-sjekk.


Artsdatabanken logo
Art:Metaxmeste phrygialis (Olivenfjellmott)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs. Hunn genitalsjekket.


Artsdatabanken logo
Art:Phyllocnistis unipunctella (Poppelminérmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulia ministrana (Skumringsvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Metaxmeste schrankiana (Svart fjellmott)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs. Hunn genitalsjekket.


Artsdatabanken logo
Art:Monopis spilotella (Svarthvit reirmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chionodes continuella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Parornix polygrammella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.
© Leiv Tommas Haugen (30.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Prolita sexpunctella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.
© Leiv Tommas Haugen (30.06.2021)