Lokaliteter: Sørkedalen 914: 22.07.2021

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:22.07.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Oppholdsvær
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lymantria monacha (Barskognonne)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.07.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Zeuzera pyrina (Greindreper)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.07.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Eustroma reticulata (Nettmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.07.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.07.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Triodia sylvina (Rød roteter)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (22.07.2021)
© Dag Øivind Ingierd (22.07.2021)