Lokaliteter: Sørkedalen 914: 25.07.2021

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:25.07.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Patania ruralis (Kjempeengmott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (25.07.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Eustroma reticulata (Nettmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (25.07.2021)