Lokaliteter: Mæhlumsmarka: 26.07.2021

Rapportør:Brøttum barne- og ungdomsskole
Observatører:Kai Hårstadhaugen
Lokalitet:Mæhlumsmarka (Ringsaker, Innlandet)
Dato:26.07.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol og varmt
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orgyia antiqua (Høstbørstespinner)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve


Artsdatabanken logo
Art:Cerura vinula (Stor gaffelstjert)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve