Lokaliteter: Bønasand: 12.06.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Bønasand (Karmøy, Rogaland)
Dato:12.06.2021
Registrert:26.07.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupoecilia sanguisorbana (Blodtoppraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris bergmanniana (Roseflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pammene gallicana (Strandsolvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pterophorus pentadactyla (Sølvfjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen