Lokaliteter: Holseker: 03.08.2021

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:03.08.2021
Registrert:04.08.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (03.08.2021)