Lokaliteter: Eide: 25.06.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Eide (Holtålen, Trøndelag)
Dato:25.06.2021
Registrert:13.08.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving dag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Celypha rurestrana (Sveveprydvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Syncopacma cinctella
Antall:1
Kommentar:Hann. Gen.prep.
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (25.06.2021)