Lokaliteter: Sørkedalen 914: 30.08.2021

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:30.08.2021
Registrert:31.08.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ptilodon capucina (Kameltannspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos autumnaria (Løvflikmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.08.2021)
© Dag Øivind Ingierd (30.08.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Art:Amphipoea (Stengelfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.08.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Gortyna flavago (Tistelstengelfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.08.2021)