Lokaliteter: Presthammer: 10.09.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:10.09.2021
Registrert:11.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Merknad:100+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes smeathmanniana (Ryllikpraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen