Lokaliteter: Sørkedalen 914: 12.09.2021

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:12.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regnbyger
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Catocala fraxini (Blått ordensbånd)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (12.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Antitype chi (Chifly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (12.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos autumnaria (Løvflikmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (12.09.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gortyna flavago (Tistelstengelfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen