Lokaliteter: Holseker: 12.09.2021

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:12.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:13 grader, vind
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen