Lokaliteter: Presthammer: 14.09.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:14.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen