Lokaliteter: Bøleveien 18: 13.08.2010

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:13.08.2010
Registrert:15.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (13.08.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Anarta trifolii (Kløverheifly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (13.08.2010)