Lokaliteter: Mølen, Odden: 31.08.2010

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Mølen, Odden (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:31.08.2010
Registrert:15.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (31.08.2010)
© Øyvind Stickler (31.08.2010)