Lokaliteter: Holseker: 15.09.2021

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:15.09.2021
Registrert:16.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:9 grader, stille, fuktig.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix nervosa
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen