Lokaliteter: Liarlund: 19.09.2021

Rapportør:Eivind Nielsen
Observatører:Eivind Nielsen
Lokalitet:Liarlund (Karmøy, Rogaland)
Dato:19.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hyles gallii (Mauresvermer)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve