Lokaliteter: Drøbak: 21.09.2021

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Drøbak (Frogn, Viken)
Dato:21.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Macrothylacia rubi (Bringebærspinner)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Larve
© Dag Øivind Ingierd (21.09.2021)