Lokaliteter: Sørkedalen 914: 08.07.2021

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:08.07.2021
Registrert:30.09.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Smerinthus ocellata (Kveldpåfugløye)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (08.07.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Phalera bucephala (Oksehodespinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (08.07.2021)