Lokaliteter: Vågslid: 25.07.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Vågslid (Vinje, Vestfold og Telemark)
Dato:25.07.2021
Registrert:01.10.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Papestra biren (Blåbærfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa recussa (Fiolettbrunt jordfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen