Lokaliteter: Hausland, Fevik.: 15.05.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Hausland, Fevik. (Grimstad, Agder)
Dato:15.05.2021
Registrert:01.10.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hecatera bicolorata (Tofargefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen