Lokaliteter: Sørkedalen 914: 02.10.2021

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:02.10.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regnbyger
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (02.10.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gortyna flavago (Tistelstengelfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen