Lokaliteter: Holseker: 10.10.2021

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal)
Dato:10.10.2021
Registrert:11.10.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Ved utely, regn og 8 grader.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (10.10.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen