Lokaliteter: Rogn: 09.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:09.06.2021
Registrert:08.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia contigua (Broket lundfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clostera pigra (Dvergstjertspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:11
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anania fuscalis (Marimjelleengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pterostoma palpina (Nebbspinner)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Sideridis reticulata (Nettnellikfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (09.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Lobophora halterata (Ospetungemåler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (09.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Eulia ministrana (Skumringsvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Actinotia polyodon (Tannet perikumfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix nigricomella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (09.06.2021)