Lokaliteter: Rismoen: 24.06.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Rismoen (Røros, Trøndelag)
Dato:24.06.2021
Registrert:16.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving dag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Hellinsia osteodactylus (Svovelfjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis subarcuana (Viersigdvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
Kommentar:En sjekket: Hann. Gen.prep.
© Leiv Tommas Haugen (24.06.2021)