Lokaliteter: Rogn: 11.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:11.06.2021
Registrert:16.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Ikkje sjekka mot den svært like engglansviklaren, Cydia albipicta, som også finst i kommunen her. Andre gongen eg fekk denne i fella her.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (11.06.2021)