Lokaliteter: Rogn: 27.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:27.06.2021
Registrert:16.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pyrrhia umbra (Gullfagerfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Hedya atropunctana (Rosa fugleskittvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.06.2021)