Lokaliteter: Øverfossvegen: 26.06.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Øverfossvegen (Trondheim, Trøndelag)
Dato:26.06.2021
Registrert:17.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia subfuscata (Grumset dvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn.Gen.prep.
© Leiv Tommas Haugen (26.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia assimilata (Humledvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hunn. Gen.prep.
© Leiv Tommas Haugen (26.06.2021)