Lokaliteter: Presthammer: 29.07.2021

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:29.07.2021
Registrert:19.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta rorrella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (29.07.2021)
© Leiv Tommas Haugen (29.07.2021)