Lokaliteter: Rogn, Hagane: 19.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:19.06.2021
Registrert:25.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Athetis pallustris (Engurtefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis dubitana (Svevepraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Stictea mygindiana (Tyttebærprydvikler)
Antall:11
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Mi fyrste registrering av arten her.
© Nils Rogn (19.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Mompha idaei
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.06.2021)