Lokaliteter: Rogn: 24.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:24.06.2021
Registrert:25.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Athetis pallustris (Engurtefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen