Lokaliteter: Rogn, Hagane: 25.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:25.06.2021
Registrert:25.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Athetis pallustris (Engurtefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Selenia tetralunaria (Praktmånemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Taleporia tubulosa (Sigarsekkspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (25.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Stictea mygindiana (Tyttebærprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pleurota bicostella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen