Lokaliteter: Rogn, Hagane: 29.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:29.06.2021
Registrert:25.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma affinitata (Nelliklundmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Cochylidia subroseana (Rosa gullrispraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia abietaria (Stor kongledvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (29.06.2021)