Lokaliteter: Rogn, Hagane: 30.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:30.06.2021
Registrert:25.12.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma hydrata (Grå lundmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (30.06.2021)


Artsdatabanken logo
Art:Timandra griseata (Grå syremåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (30.06.2021)