Lokaliteter: Rogn: 20.06.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:20.06.2021
Registrert:04.01.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pyrausta aurata (Mynteengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Mi fyrste registrering av arten her.
© Nils Rogn (20.06.2021)